Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie.

Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać.

[T. Harv Eker]