WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO

 

Opis cyklu warsztatów

Warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego są propozycją dla osób, które interesuje rozwijanie swoich możliwości. Pochylamy się w czasie ich trwania nad kwestią kompetencji osobistych oraz społecznych, które chcemy jak najefektywniej wykorzystywać w swoim życiu prywatnym i zawodowym. Niedostatki w zakresie umiejętności zarządzania sobą oraz umiejętności społecznych często mogą znacznie ograniczyć, a czasem wręcz uniemożliwić skuteczne i efektywne wywiązywanie się z obowiązków zawodowych oraz realizowanie własnych zamierzeń. Nasze praktyczne warsztaty pozwalają przejść ścieżkę zmian w kierunku odkrycia i wykorzystania pełni potencjału, który kryje się w każdej osobie, aby mogła ona osiągnąc upragniony sukces osobisty i zawodowy.

Kompetencje osobiste to umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania sobą. Dzięki nim jesteśmy w stanie wykorzystywać w pełni nasz potencjał - zdobyte kwalifikacje oraz wiedzę zarówno specjalistyczną, jak i ogólną, doświadczenie oraz zdolności osobiste. Kompetencje te są związane z indywidualną realizacją zadań. Poziom tych kompetencji wpływa na ogólną jakość wykonywanych zadań – decyduje o szybkości, adekwatności i rzetelności podejmowanych zadań. Pracujemy tu w obszarach:

- dążenie do rezultatów

- elastyczność myślenia

- kreatywność

- organizacja pracy własnej

- otwartość na zmiany

- podejmowanie decyzji

- radzenie sobie ze stresem

- samodzielność

- zarządzanie sobą w czasie

Kompetencje społeczne to umiejętności interpersonalne, które wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi w celu osiągnięcia oczekiwanej skuteczności oraz inicjowania i podtrzymania pozytywnych relacji. Umiejętności te należą do grupy kompetencji miękkich, psychospołecznych. Bywają niejednokrotnie niewymierne i trudne do precyzyjnego oszacowania. Niemniej jednak są kluczowym elementem kompetencji zawodowych, które pomagają pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy, a organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Kluczowe umiejętności interpersonalne to umiejętności:

- nawiązywania kontaktu z innymi i budowania relacji

- komunikacyjne: umiejętności uważnego słuchania, nadawania, przemawiania

- zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym

- autoprezntacyjne

- negocjacyjne

- pracy zespołowej

- zachowań asertywnych

- wywierania wpływu

- obsługi klienta

- procesu sprzedaży

 

Trener

Robert Oskwarek - przedsiębiorca z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, praktyk sprzedaży, inwestor, motywacja dla wielu przedsiębiorców i osób chcących się rozwijać. Odniósł sukces w wielu branżach: jako właściciel dziewięciu sklepów obuwniczych, agencji reklamowej i firmy konsultingowo-doradczej. Jego doświadczenie w zarządzaniu ludźmi spowodowało, że obecnie jest cenionym trenerem biznesu, specjalistą w obszarze kluczowych kompetencji wizerunkowych oraz sprzedaży. Daje on 100% gwarancji satysfakcji dla klienta na swoje umiejętności, a w ramach tego produktu tylko 40% niezbędnej teorii i aż 60% praktyki, którą każdy musi poznać i przepracować czynnie. Metody realizacji szkolenia oparte są w głównej mierze na aktywnym zaangażowaniu uczestników w dużą ilość przystępnych ćwiczeń praktycznych, kształtujących określone umiejętności. To intensywne warsztaty skupione na osiąganiu efektów po spotkaniu, osadzone w faktycznych realiach życia codziennego, przybliżone na prawdziwych przykładach, realizowane w nieszablonowy sposób.

 

Obszary

Szkolenie, które proponujemy, daje odpowiedzi na wiele pytań z tych obszarów:

- Jak umiejętnie stawiać sobie cele?

- Jak wytrwać w realizacji celów?

- Jak działać efektywnie?

- Jak wyrabiać w sobie dobre nawyki?

- Jak znaleźć codzienną motywację do podejmowania pracy nad sobą?

- Czym jest komunikacja, zarówno werbalna, jak i niewerbalna?

- Jak wykorzystywać w praktyce różne kanały komunikacyjne?

- Jak aktywnie i efektywnie zadawać pytania?

- Jak skutecznie poznawać ludzi, ich potrzeby i preferencje?

- Jak ustalać priorytety?

- Jak oduczyć się odwlekania?

- Jak wykreować swój własny wizerunek?

- Jak zarządzać emocjami?

- Jak wywołać i wykorzystać efekt pierwszego wrażenia?

- Jak skutecznie pozyskiwać klientów i umawiać spotkania?

- Jak właściwie prezentować ofertę i finalizować sprzedaż?

 

Cele

To kompleksowe kompendium użytecznej wiedzy ukierunkowane na osiąganie konkretnych celów:

- Wzrost ilości celów dobrze zdefiniowanych, a przez to osiągniętych

- Znalezienie w sobie motywacji odpowiedniej do każdego zadania

- Wzrost efektywności w działaniu

- Poznanie praktycznej strony networkingu

- Stworzenie oczekiwanej bazy klientów

- Skuteczne umawianie spotkań

- Odszukanie priorytetów i skupienie się na nich

- Wyeliminowanie "złodziei czasu"

- Zdudowanie własnego wymarzonego wizerunku

- Właściwe wykorzystanie emocji w każdej sytuacji

- Poznanie techniki sprzedaży poprzez rekomendacje

 

Grupa docelowa

Szkolenie dedykujemy wszystkim tym, którzy są otwarci i gotowi, aby odkryć i wykorzystać cały swój potencjał w różnych obszarach swojego życia prywatnego i zawodowego. Tym, których interesuje rozwój w kluczowych kompetencji wizerunkowych zwiększających pewność siebie, pokłady motywacji, pozytywną energię i chęć osiągania sukcesów na co dzień.

 

Ramowy program cyklu warsztatów:

I. Cel i motywacja - WYKORZYSTAJ ENERGIĘ

1. Uzmysłowienie sobie celu i określenie procesu dochodzenia do niego

2. Zdefiniowanie oczekiwanego rezultatu

3. Postawienie sobie celu

4. Motywacja

5. Wezwanie do działania i akcja

II. Komunikacja - DAJ SIĘ USŁYSZEĆ

1. Networking i dostrajanie się do klienta

2. Kanały komunikowania się

3. Słuchanie aktywne i efektywne oraz sztuka zadawania pytań

4. Język korzyści oraz informacja zwrotna

5. Mechanizmy i techniki wywierania wpływu

III. Zarządzanie sobą w czasie - ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ

1. Ustalanie priorytetów – metoda ABCDE

2. Od odwlekania do działania

3. Rozpracowywanie kodów umysłu

4. Zarządzanie priorytetami

5. Nauka systematyczności

IV. Autoprezentacja - DAJ SIĘ POZNAĆ

1. Okazje i elementy autoprezentacji

2. Prezentacje i właściwy sposób przekazywania informacji

3. Magia pierwszego wrażenia

4. Miejsce emocji w autoprezentacji

5. Kreowanie własnego wizerunku

V. Sprzedaż - OSIĄGAJ EFEKTY

1. Pozyskiwanie klientów

2. Umawianie spotkań

3. Prezentacja oferty

4. Finalizacja sprzedaży

5. Rekomendacje

 

Elastyczność oferty

Oferta cyklu szkoleniowego jest dostosowana do grupy docelowej, jej rzeczywistych potrzeb i oczekiwań zgłaszanych przez osobę kontaktującą się w sprawie zakupu takiego pakietu. Szczegóły są zawsze ustalane indywidualnie.