WARSZTATY SPRZEDAŻOWE

 

Opis cyklu warsztatów

Niezależnie od tego, gdzie pracujemy - czy jest to firma duża, czy mniejsza, o profilu handlowym, czy też nie - wszyscy mamy klientów, którym oferujemy swoje produkty lub usługi. Chcemy, aby nasza sprzedaż była skuteczna, kierowała w stronę prawdziwych zysków i zadowolenia obu stron. Skuteczność sprzedaży zależy przede wszystkim od motywacji, która przekłada się na pracę ukierunkowaną na wynik, jak również od umiejętności pozyskiwania klientów oraz umiejętności sprzedażowych. Wynik finansowy firmy zależy od jakości sprzedawców, którzy ją reprezentują, dlatego ja uczę ich jak skutecznie sprzedawać jeszcze więcej.

W sprzedaży liczą się wyniki. Podnoszenie kompetencji pracowników związanych z działem sprzedaży w firmie ma się na nie przekładać. Moje szkolenia pozwalają na obiektywną ocenę posiadanych przez zespół umiejętności i pchnięcie go w kierunku nowych, efektywniejszych rozwiązań. Skupione na praktyce pozwalają na wzbudzenie motywacji sprzedawcy do rozwijania swojej profesjonalnej wiedzy i umiejętności społecznych, wzrost skuteczności podejmowanych działań, zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy oraz poprawę wyników.

 

Trener

Robert Oskwarek - jest doświadczonym przedsiębiorcą, praktykiem sprzedaży, skutecznym trenerem w tym temacie. Daje on 100% gwarancji satysfakcji dla klienta na swoje umiejętności, a w ramach tego produktu tylko 40% niezbędnej teorii i aż 60% praktyki, którą sprzedawcy muszą poznać i wdrożyć. Metody realizacji szkolenia oparte są w głównej mierze na aktywnym zaangażowaniu uczestników w dużą ilość przystępnych ćwiczeń praktycznych, kształtujących określone umiejętności. To intensywne warsztaty skupione na osiąganiu efektów po spotkaniu, osadzone w faktycznych realiach rynku, przybliżone na prawdziwych przykładach, realizowane w nieszablonowy sposób.

 

Obszary

Szkolenie, które proponujemy, daje odpowiedzi na wiele pytań z tych obszarów:

- Jak zwiększyć skuteczność w pozyskiwaniu nowych klientów?

- Gdzie ich szukać, jak segmentować i zbierać o nich istotne informacje?

- Jak prowadzić rozmowy handlowe z różnymi typami klientów?

- Jak nawiązać pierwszy kontakt z klientem (telefonicznie, bezpośrednio) i wykorzystać efekt pierwszego wrażenia?

- Jak badać i jak kreować potrzeby podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej?

- Jak przygotować niepowtarzalną i indywidualną ofertę handlową oraz jak zainteresować nią klienta?

- Jak zaprezentować ofertę w sposób przekonujący i rozwiać wszelkie wątpliwości?

- Jak udoskonalić umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientem?

 

Cele

To kompleksowe kompendium użytecznej wiedzy ukierunkowane na osiąganie konkretnych celów:

- Wzrost skuteczności sprzedaży oraz zwiększenie zysku dla firmy

- Praktyczne poznanie i wykorzystanie technik sprzedażowych

- Pogłębienie umiejętności efektywnego kontaktowania się z klientami

- Świadome wywieranie wpływu na klientów

- Wykształcenie umiejętności planowanego działania i organizacji pracy sprzedawcy

- Umiejętność psychologicznego „rozpracowania” klientów

- Wzrost aktywności i motywacji do pracy

 

Grupa docelowa

Szkolenie zwiększające kompetencje w zakresie sprzedaży oraz komunikacji z klientem adresujemy zarówno do samych przedsiębiorców, jak i do ich pracowników - dyrektorów handlowych, handlowców, sprzedawców, doradców klienta, konsultantów i specjalistów, którzy sprzedają usługi, wszystkie osoby będące w bezpośrednim kontakcie z klientem: pracowników działów obsługi klienta, osób nadzorujących działania sprzedawców, telemarketerów, osób odpowiedzialnych za obsługę procesu reklamacyjnego.

 

Program ramowy cyklu warsztatów

1. Cel i motywacja działań w biznesie:

a.) istota sprzedaży

b.) koło biznesu

c.) dlaczego w ogóle sprzedaję?

d.) po co spotykam się z klientem?

e.) co stracę, jeśli nie spotkam się z klientem?

 

2. Tworzenie grupy docelowej dla produktu/usługi:

a.) kim jest mój klient?

b.) gdzie go szukać?

c.) idea networkingu, czyli poszukiwanie klientów

d.) potrzeby, oczekiwania i preferencje klientów, a moja oferta

e.) tworzenie bazy klientów i zasady utrzymywania kontaktu

 

3. Praktyka sprzedaży:

a.) telefoniczne techniki umawiania spotkań

b.) bezpośrednia rozmowa z klientem

 

4. Komunikacja i autoprezentacja:

a.) dostrajanie się do klienta (komunikacja werbalna i niewerbalna)

b.) kanały komunikowania się

c.) słuchanie aktywne i efektywne oraz sztuka zadawania pytań

d.) język korzyści oraz informacja zwrotna

e.) mechanizmy i techniki wywierania wpływu

f.) magia pierwszego wrażenia

 

5. Obsługa klientów:

a.) tworzenie klimatu sprzyjającego sprzedaży i jej finalizacji

b.) budowanie długotrwałych relacji z klientami

c.) techniki oddziaływania na emocje i na rozsądek

d.) rozwiązywanie trudnych sytuacji i pokonywanie obiekcji klientów

e.) stres, planowanie, myślenie konstruktywne

 

Elastyczność oferty

Oferta cyklu szkoleniowego jest dostosowana do grupy docelowej, jej rzeczywistych potrzeb i oczekiwań zgłaszanych przez osobę kontaktującą się w sprawie zakupu takiego pakietu. Szczegóły są zawsze ustalane indywidualnie.