Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Wykonanie planu biznesowego dla przedsiębiorstwa”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie planu biznesowego oraz strategii marki przedsiębiorstwa.

Celem jest pozyskanie nowych klientów i takie wdrożenie planu, aby uzyskać wyższą rentowność działania.

Całkowita wartość projektu: 17 364,71zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 12000,00zł.

 

grafika ue 800